در شیمی آلی مطالبی همچون شیمی آلی فلزی ، کامپوزیت ها ، نانو کامپوزیت ها و مطلب کوچکی راجع به شیمی سبز گنجانده شده .
در انرژی هسته ای هم راجع به عناصر رادیواکتیوی ، بمب پلوتونیومی ، انرژی هسته ای در پزشکی و کشاورزی و... ، فیتو شیمی و... بحث شده است .خریداران از طریق SMS با من در تماس باشند 09144040789
قیمت هر دو تحقیق باهم : 1000تومان
با تشکر : Smile