داستان (( شبان جوان )) ، که نویسندش خودم هستم ، حکایت چوپان جوانی هست که روزی گرگا به گله اش حمله می کنند و گوسفند ها رو می کشند . از این رو که گوسفندا مال کس دیگه ای بوده ....

فایل PDF رو دانلود کنین کنید و بخونید ، داستان خوبیه .
حجم :173KB
دانلود

ل